سقف کشسان چندوجهی چیست؟ معرفی + قیمت سقف چندوجهی

سقف کشسان چندوجهی چیست؟ معرفی + قیمت سقف چندوجهی

سقف کشسان چند وجهی عبارت است از استفاده از سازه های مختلف به عنوان شاسی کشی و خلق اثر چند بعدی با پوشش کشسان که انعطاف پذیری بالای این متریال با کمی سلیقه و تجربه باعث خلق ایده های جدید می شود که با متریال های دیر سقف کاذب قابل انجام نیست.