سقف کشسان لاکر با لاین نوری چیست؟ معرفی + قیمت سقف لاکر با لاین نوری

سقف کشسان لاکر با لاین نوری چیست؟ معرفی + قیمت سقف لاکر با لاین نوری
لاین نوری ، نور خطی و یا چراغ خطی ، نوعی جدید از حالت نورپردزای می باشد که به تازگی توجه بسیاری از فروشندگان و خریداران سقف های کشسان را به خود جلب کرده . به طور کلی نورپردازی های خطی به سه روش روکار ، توکار و آویز قابل اجرا هستند که در زمینه سقف های کشسان بیشتر از حالت توکار استفاده می شود البته این به این معنی نیست که نمیتوان در سقف های کششی حالت های روکار و آویز را اجرا کرد . در سقف های کشسان تمامی حالت های نورپردازی قابل اجرا هستند